0
เมื่อพวกเขาออกมาจากเครื่องสแกนเนอร์แล้วคุณจะสามารถแทนที่ได้อย่างเร็วแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับมัน ตรวจตราเพื่อดูว่าสายการบินของคุณมีเครดิตเที่ยวบินในอนาคตสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับโดยสารที่ลดลงหรือไม่ บางสายการบินจะให้เครดิตแก่คุณสำหรับการเดินทางคราวต่อไปถ้าเกิดพวกเขาบันทึกรายการบัญชีค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารที่ต่ำกว่าสำหรับเที่ยวบินเดียวกัน

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments