0
Tijdens de lessen kon ik de indringende stem van Laurent soms niet meer aanhoren doorway de intercom, maar het heeft wel geholpen, ik haalde in 9 dagen mijn examens, een dag afterwards mijn rijbewijs (spoedaanvraag)

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments