Chuyên ngành Marketing – Một trong những ưu thế làm nên thương hiệu đại học Georgetown

https://city-wiki.win/index.php/Văn_Đinh_Hồng_Vũ_và_quá_trình_lập_nghiệp_trên_đất_Mỹ

Ông Chris Lộc Đào - Chủ tịch HĐQT USIS Group chia sẻ, Marketing là một trong những chuyên ngành có số lượng người học thi đầu vào đông nhất thế giới hiện nay. Chuyên ngành Marketing không chỉ tạo cơ hội cho sinh