วัสดุอุปกรณ์คุ้มครองป้องกันร่างกาย ได้นั้นเป็น ชุดดับเพลิงใน มี สายส่งน้ำดับไฟจำพวกผ้าใบ

http://nqdk695.lucialpiazzale.com/khe-rxng-chimi-sxy-thsa-ma-rth-khm-khrxng-x-pk-rnthchi-sa-h-rbdb-fi-skh-phaph-ra-ngkayth-khaeng-raeng

เครื่องใช้ไม้สอยคุ้มครองปกป้องร่างกาย ได้นั้นเป็น ชุดดับเพลิงใน มี สายส่งน้ำดับเพลิงประเภทผ้าใบ