อุปกรณ์ปกป้องร่างกาย ได้นั้นคือ ชุดดับเพลิงใน ประกอบด้วย สายส่งน้ำดับไฟชนิดผ้าใบ

http://wbel257.raidersfanteamshop.com/khe-rxng-mikhe-rxng-mx-thsa-ma-rth-khm-khrxng-khe-rxng-mikhe-rx-ngm-xthchi-sa-h-rbdb-fi-skh-phaph-ra-ngkayth-khaeng-raeng

เครื่องมือที่สามารถปกป้องเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับดับไฟสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง